Skip to main content

Restaurant

Beim Bertchen

WUELESSEN

Entrées

 • CARPACCIO VUM RAND

  19,50 €
  Carpaccio de boeuf
 • KNUEWELÉKS BROUT

  5 €
  Pain à l´ail
 • 6 SCAMPIS AM KNUEWELEK

  18 €
  6 Scampis à l’ail
 • HAUSGEMAACHTEN PÂTÉ

  13.00 €
  Pâté maison
 • ZOPP VUM DAG

  7 €
  Potage du jour
 • 2 HAUSGEMAACHTEN KÉISKROKETTEN

  9,50 €
  2 Croquettes aux fromages maison

Haaptplat

 • GEMËSCHTEN HAM MAT FRITTEN AN ZALOT

  23 €
  Jambon mixte, frites et salade
 • HAUSGEMAACHTEN PASCHTÉIT

  23,50 €
  Bouchée à la reine
 • PANÉIERTEN SCHNITZEL

  22 €
  Escalope pané
 • SCHNITZEL MAT CHAMPIGNONSZOOSS

  23 €
  Escalope pané, sauce champignons
 • PANÉIERTEN CORDON-BLEU

  24,50 €
  Cordon bleu pané
 • PANÉIERTEN CORDON-BLEU MAT CHAMPIGNONSZOOSS

  24.50 €
  Cordon-bleu pané, sauce champignons
 • SPARERIBS ZUR AUSWIEL:

  26,50 €
  Spareribs sauce barbecue (Original)
  Spareribs à l´ail
  Spareribs au miel
 • SPARERIBS MIXTE

  28.00 €
  Barbecue, ail, miel
 • «BURGER BEIMBERTCHEN»

  23.00 €
  Burger (pure boeuf, oeuf plat, bacon, sauce maison)

Fajitas

 • FAJITAS MAT POULET

  26 €
  Fajitas au poulet
 • FAJITAS GEMËSCHT (POULET & RAND)

  27,50 €
  Fajitas mixte (poulet & boeuf)

Zaloten

 • BAUERENZALOT

  25 €
  Salade paysanne
  Gemëschten Zalot - gebroden Speckgromperen - Spigelee - Croutons - Knuewelek
  Salade mixte - pommes de terre aux lardons - oeuf plat - croûtons - ail
 • « CAESAR ZALOT »

  26 €
  Salade Caesar
  Gemëschten Zalot - Croutons - Poulet - Parmesan
  Salade mixte - croûtons - poulet - parmesan

Eat beef
because the west was not won on salad

Vum grill

Vum Rand

 • FILET +-250GR

  38,50 €
  Filet de boeuf terroir
 • CÔTE À L’OS +-500GR (JE NO DISPONIBILITÉIT)

  44 €
  Côte de boeuf terroir
 • FAUXFILET +-350GR

  36 €
  Faux-filet de boeuf terroir
 • ENTRECÔTE +-400GR

  38 €
  Entrecôte de boeuf terroir
 • BROCHETTE VUM RAND +-300GR

  38 €
  Brochette de boeuf terroir
 • KALLEFS KOTELETT VUM RAND +-400GR

  35 €
  Côte de veau terroir

Vum Schwäin

 • KOTLETT VUM GRILL +-400GR

  24.00 €
  Côte de porc, marque nationale

Suggestiounen

 • RÖSTI «SAVOYARDE»

  24 €
  Rösti nature, fromage Raclette, Jambon fumé
 • RÖSTI VUM BAUER

  23,50 €
  Rösti nature, lardons, oeuf plat
 • PANÉIERTEN CABILLAUD, SAUCE REMOULADE

  23,50 €
  Cabillaud pané, sauce remoulade maison
 • RÖSTI «AUS DEM GAART»

  21,50 €
  Rösti nature, légumes de saison